PADS技术论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名

elemanic

12年用户 939经验值
私信 关注
[讨论]

NTD32N06L的技术参数

2008-9-22 15:59

NTD32N06L的技术参数<br/>产品型号:NTD32N06L<br/>源漏极间雪崩电压VBR(V):60<br/>源漏极最大导通电阻rDS(on)(mΩ):23.700<br/>最大漏极电流Id(on)(A):32<br/>通道极性:N沟道<br/>封装/温度(℃):DPAK/-55~175<br/>描述:32A,60V功率MOSFET<br/>价格/1片(套):¥6.00<br/><br/><br/><br/>相关型号:<a title="MAX4257ESA 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/MAX4257ESA_ic.htm" target="_blank"><b>MAX4257ESA</b></a>&nbsp;<a title="TL7705ACPS 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/TL7705ACPS_ic.htm" target="_blank"><b>TL7705ACPS</b></a>&nbsp;<a title="STRF6653 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/STRF6653_ic.htm" target="_blank"><b>STRF6653</b></a>&nbsp;<a title="DS485TN 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/DS485TN_ic.htm" target="_blank"><b>DS485TN</b></a>&nbsp;<a title="Z0861505PSC 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/Z0861505PSC_ic.htm" target="_blank"><b>Z0861505PSC</b></a>&nbsp; http://www.ic37.info/MAX4257ESA_ic.htm http://www.ic37.info/TL7705ACPS_ic.htm http://www.ic37.info/STRF6653_ic.htm http://www.ic37.info/DS485TN_ic.htm http://www.ic37.info/Z0861505PSC_ic.htm

更多回帖

打开APP